2013 ägde Ortopediveckan rum i Uppsala
Detta är den arkiverade webbplatsen från 2013.
Du återfinner här program och samlade abstracts (föredrag och posters)