Abstracts – Föredrag

ORTOGERIATRIK

2012-08-28 Sari Ponser, Olle Wolf Stora salen
14:15-14:22 Kortare pre och postoperativ vårdtid med höftspår och teamvård H Åberg
14:23-14:30 Vet vi hur det går? Strukturerad uppföljning av ett års höftfrakturer i Malmö Susanne Hansson
14:31-14:38 Vet vi hur det går? Strukturerad uppföljning av ett års höftfrakturer i Malmö Susanne Hansson
14:39-14:46 Kan man lita på läkemedelslistan? Olle Wolf
14:47-14:54 Epidemiologi av kirurgiskt och konservativt behandlade distala radiusfrakturer i Sverige 2005-2010 – en nationell registerstudie Cecilia Mellstrand Navarro

FRAKTUR

2012-08-28 Karl-Åke Jansson, Kenneth Jonsson Stora salen
15:45-15:52 Behandlingsalternativ vid diafysära tibiafrakturer Telmo Ramos
15:53-16:00 Hög förekomst av postoperativa komplikationer hos patienter med mittdiafysära klavikelfrakturer opererade med skruv och platta. Magnus Allard
16:01-16:08 Tidig avgipsning av reponerade distala radiusfrakturer påverkar inte slutresultatet Albert Christersson
16:09-16:16 Presurgical evaluation of chronic osteomyelitis using dual-tracer PET:CT Albert Christersson
16:17-16:24 Bisfosfonat-releterade femurfrakturer och käknekroser Arkan Sayed-Noor
16:25-16:32 Preoperativ helkroppstvätt vid akut ortopedisk kirurgi – dags att ändra gamla rutiner Matthias Fassbender

RYGG

2012-08-28 Helena Brisby, Yohan Robinson Sal C
09:00-09:07 Den kliniska betydelsen av en föreliggande kotfraktur är ringa – en cross sektionell analys av 1427 äldre män i svenska MrOs Mehrsa Kherad
09:08-09:15 Viktförändringar efter kirurgi för lumbal spinal stenos Björn Knutsson
09:16-09:23 Preoperativ atrofi av musculus multifidus och dess samband med smärta och funktion före och ett år efter diskbråckskirurgi Therese Sundh
09:24-09:31 Horisontellt sterilt luftflöde över operationsområdet tycks öka sårinfektionsfrekvensen efter lumbal ryggkirurgi Olle Hägg
09:32-10:00 Diskussion

BARN

2012-08-28 Eva Pontén, Yasmin Hailer Sal C
10:45-10:52 KARTLÄGGNING AV SKADEPANORAMA OCH SKADEMEKANISMER HOS BARN MED AKUT KNÄTRAUMA MED HEMARTROS I ÅLDERN 9-14 ÅR Marie Askenberger
10:53-11:00 Traumatisk patellaluxation i barndomen – retrospektiv långtidsuppföljning av kirurgiskt och konservativt behandlade patienter Eva Bengtsson Moström
11:01-11:08 Långtidsuppföljning efter främre korsbandsrekonstruktion hos barn avseende livskvalitet funktion och röntgenfynd Olle Månsson
11:09-11:16 Botulinumtoxininjektioner i nedre extremiteter ökar fysisk aktivitet i övre extremiteter hos barn med cerebral pares Eva Pontén
11:17-11:24 Pojkar som vårdats för en diafysär femurfraktur i åldern 1-3 år har under den fortsatta uppväxten en ökad risk för frakturer som kräver slutenvård Johan von Heideken
11:25-11:32 Volumetrisk rörelseanalys- ett snabbt och tillförlitligt sätt att mäta tredimensionell räckvidd hos barn Stefan Gantelius
11:33-11:40 Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score för barn (KOOS-Child); psykometriska egenskaper hos 115 barn med knäskada Maria Örtqvist
11:41-11:48 Effekt av intraartikulära kortisoninjektioner på gångfunktion hos barn med Juvenil Idiopatisk Artrit Anna-Clara Esbjörnsson
11:49-12:00 Diskussion

DOKTORANDER & UNGA FORSKARE 1

2012-08-28 Lars Weidenhielm, Greta Snellman Sal C
13:15-13:22 Amputationsfrekvens och frekvensen plastikkirurgisk rekonstruktion efter öppna underbensfrakturer i Sverige 1998-2010 Ulrika Tampe
13:23-13:30 Lång rörbensfraktur är en självständig riskfaktor efter justering för blödningstecken för 7-dagarsmortalitet i låg- och medelinkomstland Martin Gerdin
13:31-13:38 5-års resultat efter kirurgisk behandling av patienter med dislocerade bäckenringskador Björn Hernefalk
13:39-13:46 Histologin av atypiska femurfrakturer Jörg Schilcher
13:47-13:54 Gelmatris av hyaluronsyra förbättrar neuronal överlevnad i ryggmärgskulturer från möss Nikos Schizas
13:55-14:02 Mätning av responsvariabilitet i trombocytaggregation hos patienter med akut höftfraktur som behandlas med trombocythämmare Anna Clareus
14:03-14:10 Scapular notching – oviktigt eller bör det undvikas Bakir Kadum
14:11-14:18 Intermittent pneumatisk kompressionsbehandling minskar risken för DVT vid immobiliering av nedre extremitet Erica Domeij Arverud
14:19-14:26 Markant ökning av Nekrotiserande Fasciit i norra Stockholms upptagningsområde Ardalan Rahimi
14:27-14:45 Diskussion

DOKTORANDER & UNGA FORSKARE 2

2012-08-28 Cecilia Rogmark, Bengt Sandén Sal C
15:30-15:37 Protesnära femurfraktur – en allvarlig komplikation som alltför sällan rapporteras till Svenska Höftprotesregistret Georgios Chatziagorou
15:38-15:45 Protesnära frakturer- 2-årsuppföljning av 49 patienter opererade på Akademiska Sjukhuset 2008-2011 Dimitrios Argyrakis
15:46-15:53 Åldern och hälsorelaterad livskvalité efter total höftprotesoperation – unga och nyblivna pensionärer har mest att vinna på en operation Max Gordon
15:54-16:01 EQ-5D index som utfall efter total höftprotesoperation – kan man lita på statistiken Max Gordon
16:02-16:09 Är risken för rerevision lägre efter förstagångrevision med trabekulär metallcup Maziar Mohaddes
16:10-16:17 Höftprotesluxationer – en jämförande studie avseende reoperationer för patienter opererade med anterolateral och posterolateral snittföring Olle Wallner
16:18-16:25 Djup infektion efter operation med total cementerad höftprotes Ludvig Thor
16:26-16:33 Debridering, Antibiotika och Implantat-Retention (DAIR) vid behandling av tidig protesinfektion Magnus Bergkvist
16:34-17:00 Diskussion

FOT

2012-08-28 Arne Lundberg, Anna Sprinchorn Sal B
11:00-11:07 Patienter med idiopatisk fot- och fotledsartros kan ha en predisponerande skelettfenotyp Maria Cöster
11:08-11:15 Validering av det patientrapporterade frågeformuläret ”Self-reported Foot and Ankle Score” Maria Cöster
11:16-11:23 Är fotledsrörlighet en prediktor för fotfunktion Henrik Wallander
11:24-11:31 Emerging evidence from randomized controlled trials and the rates of surgery for acute Achilles tendon rupture Villa Mattila
11:32-11:39 Vilka faktorer som avgör långtidsresultaten för behandling av dislocerade intraartikulära kalkaneusfrakturer Per-Henrik Ågren
11:40-11:47 Långtidsresultat av subtalär artrodes efter icke-kirurgisk behandling av dislocerade intra-artikulära kalkaneusfrakturer Per-Henrik Ågren
11:48-11:55 Lönar det sig att byta proteskomponenter vid havererad fotledsprotes Ilka Kamrad

PROTES

2012-08-29 André Stark, Stergios Lazarinis Stora salen
09:00-09:07 Smärtlindring efter total knäartroplastik Annette W-Dahl
09:08-09:15 Parathyroideahormon postoperativt påverkar inte migration efter knäproteskirurgi Håkan Ledin
09:16-09:23 Smärta, funktion, livskvalité och fysisk aktivitetsnivå hos personer med tibiofemoralleds- och patellofemoralledsartros Frida Torstensson
09:24-09:31 Incidensen av djup periprostetisk infektion efter primär höftprotesoperation Viktor Lindgren
09:32-09:39 HÄLSORELATERAD LIVSKVALITET FÖR SVENSKA PATIENTER OCH IMMIGRANTER MÄTT MED EQ-5D BASERAD PÅ SVENSKA HÖFTPROTESREGISTRET Ferid Krupic
09:40-09:47 Incidensökningen för höftproteskirurgi är på väg att plana ut S Nemes
09:48-09:55 Ej tätade hål i ocementerade cupar är riskfaktor för acetabulär osteolys V Otten
09:56-10:03 Bra stabilitet men stora benmineralförluster och sent debuterande protesnära frakturer vid användandet av ocementerad stam för höftfrakturpatienter Olof Sköldenberg
10:04-10:11 Benlängdsskillnad och femoral-offset efter höftproteskirurgi Sarwar S Mahmood
10:12-10:19 Dual-mobility cup för behandling av patienter med hög risk för höftprotesluxation Sebastian Mukka
10:20-10:27 Höga systemiska koncentrationer av Toradol© i samband med LIA vid höftplastik F Affas

ÖVRE EXTREMITETEN

2012-08-29 Björn Salomonsson, Jan Nowak Sal C
14:00-14:07 Gott resultat efter traumatisk rototorcuffruptur i axeln vid kirurgisk reparation upptill ett år efter skadan Soheila Zhaeentan
14:08-14:15 Scapular spur vid omvänd axelproteskirurgi- Definition Klassifikation och etiologi Bakir Kadum
14:16-14:23 Ektopisk benbildning vid armbågsprotes- tecken på proteslossning Fredrik Lundh
14:24-14:31 Caput ulna-protes, ett gott alternativ Peter Axelsson
14:32-14:39 Länkad DRU-ledprotes en bra sista utväg Peter Axelsson
14:40-14:47 Kollagenasbehandling vid Dupuytrens kontraktur Daniel Castellanos
14:48-15:00 Diskussion