Abstracts – Posters

POSTERS

Manuell behandling av acromioclavicularleden för frusen skuldra hos en ung kvinnlig patient med kvarstående besvär efter konventionell behandling Stina Lilje
Postoperativa restriktioner efter primär höftplastik Ylva Ericsson
Patientrapporterat utfall efter cementerad och ocementerad fixation vid total höftprotesoperation Ola Rolfson
Acceptabel minskning av luftburna bakterier i en äldre operationssal efter justering av ventilationen och införandet av ett tätare klädsystem Birgitta Lytsy
Prevalens och utveckling av nacksmärta respektive cervikal degeneration hos män och kvinnor. En Litteraturstudie. Eva Olsson
En öppen, multi-center, prospektiv och ålderskontrollerad (50-60 år vs ≥75 år) studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Buprenorfin depotplåster Charlotte Ödman
Modulära megaproteser- låg risk för mekaniska komplikationer efter sarkomkirurgi Panagiotis Tsagkozis
Stabiliseringsträning vid ländryggbesvär. En fallstudie. Magisterkurs i Ortopedisk manuell terapi (40p) Ulrika Jederlund
Manuell behandling vid avvikande rörelse och funktion i scapulathoracalleden hos patienter med impingementsmärta Cecilia Leijon Brangö
Smärtmodulering hos patienter med långvarig ländryggssmärta Charlotte Glimstedt,
Karin Nygren
Sjukgymnastisk intervention och rehabiliteringsriktlinjer efter operativt behandlande proximala humerusfrakturer – en litteraturöversikt Kajsa Rosén
Risedronate givet under 6 månader för att förhindra protesnära benförlust efter total höftplastik. Ehsan Abkarian
Komplikation efter kirurgi av fotledsfraktur Charlotte Thur
Det är möjligt att mäta benlängd efter höftproteskirurgi utan röntgen protesbäcken. Bengt Horn
Träning som behandling av lateral epikondylalgi (tennisarmbåge) – systematisk litteraturstudie Lena Boman
HYPERBARIC OXYGEN IN LOWER LIMB TRAUMA Jörgen Ohlén
E-vitamindopad korsbunden polyetylen jämfört med konventionell korsbunden polyeylen vid total höftledsprotes. Mats Salemyr
Tidiga resultat vid behandling av Fokal broskskada med metalimplantat Leif Rydh